โครงการอาคารพาณิชย์ สำนักงาน พักอาศัย ถนนพระราม 9

เจ้าของโครงการ: บริษัท เซฟตี้ แฟคทอรี่ จำกัด

ผู้ว่าจ้าง: บริษัท เซฟตี้ แฟคทอรี่ จำกัด

มูลค่างาน (รวม VAT 7%): 10,165,062.81 บาท