แชมเบอร์ส อ่อนนุช สเตชั่น

เจ้าของโครงการ: บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ว่าจ้าง: บริษัท ยูเวิร์ค 999 จำกัด

มูลค่างาน (รวม VAT 7%): 8,239,000.00 บาท( เฉพาะค่าแรง)