ริชพาร์ค เทอมินอล @ หลักสี่

เจ้าของโครงการ: บริษัท ริชี่เพลซ 2016 จำกัด (มหาชน)

ผู้ว่าจ้าง: บริษัท ยูเวิร์ค 999 จำกัด

มูลค่างาน (รวม VAT 7%): 11,523,419.68 บาท (เฉพาะค่าแรง)