พลัส คอนโด โคราช

เจ้าของโครงการ: บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ผู้ว่าจ้าง: บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มูลค่างาน (รวม VAT 7%): 32,100,000.00 บาท