ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี นครปฐม ช่วง กม. 35+900.000 ถึง กม. 38+500.000 (ตอน 11)

เจ้าของโครงการ: กรมทางหลวง

ผู้ว่าจ้าง: บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2004) จำกัด

มูลค่างาน (รวม VAT 7%): 3,231,400.00 บาท