ผลงานทั้งหมด

ทั้งโครงสร้างและเสาเข็มเจาะ

ผลงานโครงสร้าง

ในช่วงปี 2551-2561

ลำดับที่โครงการผู้ว่าจ้างระยะเวลาการก่อสร้างมูลค่างาน
(รวมVAT)
(ล้านบาท)
17อาคารศูนย์อาหารและสันทนาการ กระทรวงการคลัง (งานคงเหลือ)
บริษัท ไอ พี เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ม.ค. 2559 - ธ.ค. 2559
28.31
16อาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการกรมฝนหลวง ภาคกลาง
จ.นครสวรรค์
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ก.ค. 2558 - ก.ค. 2561
29.00
15อาคาร WORKSHOP โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 จ.นนทบุรี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
มิ.ย. 2558 - พ.ย. 2559
75.00
14อาคารที่ทำการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช 12 ชั้น พร้อมอาคารประกอบ
กรุงเทพฯ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เม.ย. 2558 - มี.ค. 2561
655.73
13อาคารสำนักงาน เสาธง รั้ว ป้ายชื่อ ถนน-ลาน
พร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม
จ.อุบลราชธานี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเดชอุดม
มี.ค. 2557 - ก.ค. 2561
22.70
12อาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัว
จ.มุกดาหาร
สำนักงานศาลยุติธรรม
ม.ค. 2557 - ก.ค. 2561
63.00
11งานระบบป้องกันดินพัง รวมระบบค้ำยันและขุดดิน
จ.นครราชสีมา
บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด
ส.ค. 2556 - ธ.ค. 2556
16.00
10อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ห้างดูโฮม
สาขาอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี
(อาคารที่จอดรถและสำนักงาน)
บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด
ธ.ค. 2555 - เม.ย. 2556
76.00
9ต่อเติมอาคารห้างดูโฮม สาขารังสิต คลอง 7
อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี
บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด
พ.ย. 2555 - มิ.ย. 2556
14.70
8งานเสริมความแข็งแรงของพื้น, คานสะพาน
สะพานเดชาติวงศ์
จ.นครสวรรค์
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
ส.ค. 2556 - ธ.ค. 2556
29.00
7สะพานข้ามแม่น้ำตาปี
จ.สุราษฏร์ธานี
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
ก.ค. 2554 - ต.ค. 2555
100.00
6อาคารสำนักงานด่านเก็บเงินทับช้าง
กรุงเทพฯ
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
ธ.ค. 2554 - ธ.ค. 2555
37.00
5งานก่อสร้างสะพาน คสล. และคอนกรีตอัดแรง
ทางหลวงหมายเลข 1212 ตอนห้วยเดื่อ – บ้านเพีย
จ.อุตรดิตถ์
แขวงการทางอุตรดิตถ์
เม.ย. 2555 – ธ.ค. 2555
41.70
4อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น
Cassia Condominium Tower A & B
กรุงเทพฯ
บริษัท แบริ่ง จำกัด
พ.ค. 2553 - ก.พ. 2554
128.00
3งานโครงสร้างสะพาน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
(ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก)
ตอนทางแยกต่างระดับที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1
กับทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
ม.ค. 2553 - ธ.ค. 2553
90.00
2โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 9 ชั้น
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร
1.งานโครงสร้าง
2. งานสถาปัตยกรรม
3. งานถนนและลานจอดรถ
4.งานครุภัณฑ์
5.งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
6.งานระบบสุขาภิบาลและปัองกันอัคคีภัย
7.งานระบบปรับอากาศ
8.งานลิฟท์
9.งานระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (Solar cell)
10.งานโสตทัศนูปกรณ์
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย
ส.ค. 2551 - ก.ค. 2553
265.00
1ก่อสร้างอาคารที่จอดรถและสำนักงานกรมทางหลวง
เขตพญาไท กรุงเทพฯ
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
ก.พ. 2551 - ธ.ค. 2551
75.00

ผลงานเสาเข็มเจาะ

ในช่วงปี 2549 – 2561

ลำดับที่โครงการผู้ว่าจ้างระยะเวลาการก่อสร้างมูลค่างาน
(รวมVAT)
(ค่าวัสดุ & ค่าแรงงาน)
(ล้านบาท)
ขนาด (เส้นผ่าศูนย์กลาง)จำนวน
(ต้น)
91ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สายบางใหญ่-กาญจนบุรี นครปฐม_x000B_ช่วง กม. 35+900.000 ถึง กม. 38+500.000 (ตอน 11)
บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2004) จำกัดพ.ย. 2561
-
ธ.ค. 2562
3.23Dia. 1.50 m. pile tip – 58.00 m.10
90แชมเบอร์ อ่อนนุช สุขุมวิท 81
กรุงเทพฯ
บริษัท ยูเวิร์ค 999
จำกัด
ส.ค. 2561

พ.ย. 2561
8.23
(เฉพาะค่าแรง)
Dia. 0.60 m. pile tip -28.00 m.227
89Rich Park Terminal @ Laksi
กรุงเทพฯ
บริษัท ยูเวิร์ค 999 จำกัดส.ค. 2561

พ.ย. 2561
11.52
(เฉพาะค่าแรง)
Dia. 0.80 m. pile tip -43.00 m.
Dia. 1.00 m. pile tip -43.00 m.
146
30
88Knightbridge Prime Ratchayothin
กรุงเทพฯ
บริษัท 7 มกรา จำกัด มี.ค.2561

มิ.ย. 2561
10.70
(เฉพาะค่าแรง)
Dia. 0.80 m. pile tip -58.00 m.
Dia. 1.00 m. pile tip -58.00 m.
8
85
87หอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
กรุงเทพฯ
บริษัท พรพระนคร จำกัด เม.ย. 2561 –
ก.ค. 2561
14.05
(เฉพาะค่าแรง)
Dia. 0.60 m. pile tip -27.00 m.
Dia. 0.80 m. pile tip -27.00 m.
10
462
86Holiday Inn & Suite Sriracha Leamchabang
จ.ชลบุรี
บริษัท 7 มกรา จำกัดม.ค. 2561

มี.ค. 2561
8.20
(เฉพาะค่าแรง)
Dia. 1.00 m. pile tip -18.00 m.188
85ไอ คอนโด เสรีไทย
กรุงเทพฯ
บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จำกัดก พ. 2561

เม.ย. 2561
22.47Dia. 0.60 m. pile tip -27.00 m.
Dia. 0.35 m. pile tip -19.00 m.
404
68
84ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา
ช่วง กม.70+085.000-71+250.000 ตอน 16
บริษัท ซีวิล เอนจิเนียริ่ง จำกัด มิ.ย. 2560

ปัจจุบัน
165Dia. 1.20 m. pile tip -20.00 m.
Dia. 1.50 m. pile tip -20.00 m.
(Drill in Rock)
141
133
83ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา
ช่วง กม.135+150.000-135+920.000 ตอน 31
บริษัท ซีวิล เอนจิเนียริ่ง จำกัดพ.ค. 2560

ก.ย. 2560
180.00
(เฉพาะค่าแรง)
Dia. 1.50 m. pile tip -30.00 m.
Dia. 1.80 m. pile tip -30.00 m.
(Drill in Rock)
172
12
82ทางลอดอุโมงค์ ห้าแยกฉลอง ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
บริษัท ซีวิล เอนจิเนียริ่ง จำกัดก.ย. 2559

พ.ค. 2562
200Dia. 0.60 m. pile tip -30.00 m.
Dia. 0.80 m. pile tip -30.00 m.
343 พาเนล
81อาคารสำนักงานและสตูดิโอ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
กรุงเทพฯ
บริษัท กรีไทย คอนสตรัคชั่น จำกัดก.ย. 2559

ธ.ค. 2559
15.42Dia. 0.80 m. pile tip -18.00 m.65
164
80Notting Hill Laemchabang-Sriracha
จ.ชลบุรี
บริษัท 7 มกรา จำกัดก.ย. 2559

พ.ย. 2559
9.00
(เฉพาะค่าแรง)
Dia. 0.80 m. pile tip -9.00 m.28
145
79อาคารเรียนรวมโรงเรียนสาธิต
ม.รามคำแหง(ฝ่ายมัธยม)
กรุงเทพฯ
บริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดมิ.ย. 2559

ส.ค. 2559
15.72Dia. 0.80 m. pile tip -12.00 m.169
78ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
สายกรุงเทพฯ-บ้านฉาง
ช่วง พัทยา-มาบตาพุด ตอน 4
จ.ชลบุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่ วิศวกรรมมิ.ย. 2559
-
มี.ค. 2560
54.62Dia. 0.80 m. pile tip -10.00 m.80
332
26
77อาคารสำนักงาน ที่อาศัย และเก็บสินค้า
ซอย จันทน์ 42 ถนน จันทน์ สาทร
กรุงเทพฯ
บริษัท แอปปอน จำกัดมี.ค. 2559
-
มิ.ย. 2559
16.12
(เฉพาะค่าแรง)
Dia. 0.60 m. pile tip -26.00 m.
Dia. 1.20 m. pile tip -26.00 m.
364
76อาคารศูนย์การเรียนรู้พ่อขุนรามคำแหง
หัวหมาก
กรุงเทพฯ
บริษัท ทำเลไทย ธรรมชาติ จำกัดมี.ค. 2559
-
มิ.ย. 2559
54.62Dia. 0.80 m. pile tip -30.80 m.210
75Knightbridges Sapanmai
กรุงเทพฯ
บริษัท 7 มกรา จำกัดม.ค. 2559
-
มี.ค. 2559
8.22
(เฉพาะค่าแรง)
Dia. 1.00 m. pile tip -50.00 m.
Dia. 1.20 m. pile tip -50.00 m.
37
121
74อาคารบริการและจอดรถ 9 ชั้น
รพ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุวากร ศุภภัณฑ์ก.ค. 2558
-
ต.ค. 2558
10.8Dia. 0.80 m. pile tip -50.00 m.
Dia. 1.00 m. pile tip -50.00 m.
149
73DOV Plitman Villa สุขุมวิท 49
กรุงเทพฯ
บริษัท จี.อี.เอส. โซลูชั่นส์ จำกัด พ.ค. 2558
-
ส.ค. 2558
16.5Dia. 0.60 m. pile tip -24.00 m.77
16
72Dolec Udomsuk, สุขุมวิท 103/2
กรุงเทพฯ
บริษัท แกมม่า ก่อสร้าง จำกัดมี.ค. 2558
-
เม.ย. 2558
6.6Dia. 0.60 m. pile tip -30.00 m.
Dia. 0.80 m. pile tip -30.00 m.
37
32
71โรงพยาบาลยโสธร
จ.ยโสธร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ็ง ยโสธรมี.ค. 2558
-
เม.ย. 2558
2.20
(เฉพาะค่าแรง)
Dia. 0.80 m. pile tip -18.00 m.80
70VCM.STL ปูนซิเมนต์ไทย ท่าหลวงจ.สระบุรีบริษัท สหรุ่งเรือง เอ็นจิเนี่ยริ่ง (1999) จำกัด ม.ค. 2558
-
เม.ย. 2558
10.7Dia. 0.80 m. pile tip -9.00 m.117
69HLAS New Warehouse Kabinburi
จ.ปราจีนบุรี
บริษัท สินธุมาศ โสภณ จำกัดม.ค. 2558
-
มี.ค. 2558
53Dia. 0.80 m. pile tip -12.00 m.52
68โรงพยาบาลสุรินทร์
จ.สุรินทร์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ็ง ยโสธรธ.ค. 2557
-
ก.พ. 2558
9.00
(เฉพาะค่าแรง)
Dia. 0.80 m. pile tip -10.00 m.510
67อาคารปฏิบัติการพื้นฐานด้านสาธารณสุข ม.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)ธ.ค. 2557
-
มี.ค. 2558
26.3Dia. 0.60 m. pile tip -26.00 m.
Dia. 1.20 m. pile tip -26.00 m.
25
138
66อาคารพาณิชย์และพักอาศัย
ซอยลาซาล 49
กรุงเทพฯ
บริษัท ภูมิสยาม วิศวกรรม จำกัดก.ย. 2557
-
พ.ย. 2557
8.9Dia. 0.80 m. pile tip -30.80 m.82
65Bright Wongwianyai
วงเวียนใหญ่
กรุงเทพฯ
บริษัท อัลไบร์ท
โฮลดิ้ง จำกัด
ส.ค. 2557
-
ธ.ค. 2557
46.7Dia. 1.00 m. pile tip -50.00 m.
Dia. 1.20 m. pile tip -50.00 m.
33
131
64โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล รังสิต
จ.ปทุมธานี
บริษัท เปาโล เมดิค จำกัดมิ.ย. 2557
-
ส.ค. 2557
22.8Dia. 0.80 m. pile tip -50.00 m.
Dia. 1.00 m. pile tip -50.00 m.
70
26
63อาคารหอพักพยาบาล และหน่วยตรวจปฐมภูมิ ศิริราช
กรุงเทพฯ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุวากร ศุภภัณฑ์ มิ.ย. 2557
-
ต.ค. 2557
33Dia. 0.60 m. pile tip -24.00 m.610
62สะพานข้ามทางรถไฟบางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)มี.ค. 2557
-
เม.ย. 2557
9.90
(เฉพาะค่าแรง)
Dia. 0.80 m. pile tip -24.00 m.62
61Rich Park @ Chaopraya
จ.นนทบุรี
บริษัท พรพระนคร จำกัดมี.ค. 2557
-
มิ.ย. 2557
27Dia. 0.80 m. pile tip -48.00 m.
Dia. 1.00 m. pile tip -48.00 m.
Dia. 1.20 m. pile tip -48.00 m.
62
62
16
60อุโมงค์ทางลอดหน้าสนามบินแม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย
บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัดก.พ. 2557
-
มิ.ย. 2557
14.00
(เฉพาะค่าแรง)
Dia. 0.80 m. pile tip -25.00 m.291
59อาคารรังสี โรงพยาบาลสกลนคร
จ.สกลนคร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลรุ่งเรืองกิจก.พ. 2557
-
พ.ค. 2557
12Dia. 0.60 m. pile tip -25.40 m.401
58Focus Ploenchit, Sukumvit 2
กรุงเทพฯ
บริษัท โฟคัส
ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 2556
-
พ.ย. 2556
13.00
(เฉพาะค่าแรง)
Dia. 1.00 m. pile tip -43.40 m.102
57โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
จ.ชลบุรี
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)ส.ค. 2556
-
พ.ย. 2556
16.5Dia. 0.60 m. pile tip -14.00 m.
Dia. 0.80 m. pile tip -14.00 m.
Dia. 1.00 m. pile tip -14.00 m.
79
118
53
56อาคารเรียนคณะเทคโนโลยี่อุตสาหกรรม12 ชั้น ม.ราชภัฏเทพสตรี
จ.ลพบุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุวากร ศุภภัณฑ์ก.ค. 2556
-
ก.ย. 2556
8.3Dia. 0.60 m. pile tip -6.00 m.337
55อาคารพัฒนาวิชาชีพดนตรี ม.มหิดล
ศาลายา
จ.นครปฐม
บริษัท อุณากรรณ จำกัดก.ค. 2556
-
ก.ย. 2556
30Dia. 0.80 m. pile tip -42.00 m.
Dia. 1.00 m. pile tip -42.00 m.
135
100
54อาคารส่วนขยาย โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
จ.นครราชสีมา
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัดส.ค. 2556
-
ต.ค. 2556
16Dia. 0.60 m. pile tip -12.00 m.
(Pile Wall)
208
53อาคารส่วนขยาย โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
จ.นครราชสีมา
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัดก.ค. 2556
-
ก.ย. 2556
20.5Dia. 0.60 m. pile tip -25.00 m.
Dia. 0.80 m. pile tip -25.00 m.
Dia. 1.00 m. pile tip -25.00 m.
(Bored Pile)
10
204
2
52Four Point Hotel, Patong,
จ.ภูเก็ต
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาโน ฟิวเจอร์พาร์คมิ.ย. 2556
-
ส.ค. 2556
25Dia. 0.80 m. pile tip -22.00 m.
Dia. 1.00 m. pile tip -22.00 m.
Dia. 1.20 m. pile tip -22.00 m.
Dia. 1.35 m. pile tip -22.00 m.
25
3
42
17
51The Hi River Park,
จ.ระยอง
บริษัท ไตรเมตต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดเม.ย. 2556
-
พ.ค. 2556
5.1Dia. 0.60 m. pile tip -20.00 m.
Dia. 0.80 m. pile tip -20.00 m.
10
42
50กรมพลังงานทหาร ถ.เพชรบุรีตัดใหม่กรุงเทพฯบริษัท ชณิชฏ์นันช์ จำกัดเม.ย. 2556
-
มิ.ย. 2556
9.6Dia. 0.60 m. pile tip -26.00 m.142
49Vertical Raw Mill (VCM)-STL6
ปูนซิเมนต์ไทย
จ.สระบุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลรุ่งเรืองกิจมี.ค. 2556
-
พ.ค. 2556
5.10
(เฉพาะค่าแรง)
Dia. 0.60 m. pile tip -20.00 m.
Dia. 0.60 m. pile tip -20.00 m.
Dia. 1.00 m. pile tip -20.00 m.
Dia. 1.20 m. pile tip -20.00 m.
19
22
4
22
48โรงแรม นิวซีซั่น หาดใหญ่
จ.สงขลา
บริษัท ออลซีซัน โฮเต็ล จำกัดมี.ค. 2556
-
พ.ค. 2556
10.00
(เฉพาะค่าแรง)
Dia. 0.60 m. pile tip -28.00 m.
Dia. 0.80 m. pile tip -28.00 m.
4
84
47สะพานสุวินทวงศ์
กรุงเทพฯ
บริษัท เอกชัย อุบล (2523) จำกัดก.พ. 2556
-
เม.ย. 2556
10.9Dia. 0.80 m. pile tip -35.00 m.48
46Bangsaray Pattaya,
จ.ชลบุรี
บริษัท ชัยยุทธ เรียลเอสเตท จำกัดม.ค. 2556
-
ก.พ. 2556
21.8Dia. 0.80 m. pile tip -14.00 m.159
45Excellence Sukumvit,
จ.สมุทรปราการ
บริษัท ทรอปิคอล เฮอริเทจ จำกัดม.ค. 2556
-
พ.ค. 2556
34Dia. 0.80 m. pile tip -46.00 m.
Dia. 1.00 m. pile tip -46.00 m.
Dia. 1.20 m. pile tip -46.00 m.
45
51
39
44สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
จ.นครสวรรค์
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)ก.ย. 2555
-
ธ.ค. 2556
16.5Dia. 0.60 m. pile tip -14.00 m.
Dia. 0.80 m. pile tip -14.00 m.
Dia. 1.20 m. pile tip -14.00 m.
8
32
12
43Chedi Condo, ไนท์พลาซ่า
จ.เชียงใหม่
บริษัท แปซิฟิก
โฮเทล เชียงใหม่ จำกัด
ต.ค. 2555
-
ธ.ค. 2555
9.1Dia. 0.60 m. pile tip -24.00 m.
Dia. 1.00 m. pile tip -24.00 m.
Dia. 1.20 m. pile tip -24.00 m.
84
18
32
42องค์การเภสัชกรรม พระราม 6
กรุงเทพฯ
บริษัท ทำเลไทย ธรรมชาติ จำกัดก.ย. 2555
-
ต.ค. 2555
6.8Dia. 0.50 m. pile tip -28.00 m.144
41Mela Grande, Sukumvit 25
กรุงเทพฯ
บริษัท เมล่า
แกรนด์ จำกัด 
ก.ค. 2555
-
ม.ค. 2556
26.1Dia. 0.60 m. pile tip -17.00 m.
(Pile Wall)
210
40Mela Grande, Sukumvit 25
กรุงเทพฯ
บริษัท เมล่า
แกรนด์ จำกัด 
ก.ค. 2555
-
ม.ค. 2556
10Dia. 0.80 m. pile tip -47.00 m.
(Bored Pile)
69
39Ratchada Forest, ถนนรัชดาภิเษก
กรุงเทพฯ
บริษัท บิ๊กพี เซอร์วิส จำกัดส.ค. 2555
-
ก.ย. 2555
31.6Dia. 0.80 m. pile tip -29.00 m.
Dia. 1.00 m. pile tip -29.00 m.
32
24
38LIV@NIMMAN Condominium
ซอยนิมมานเหมินทร์
จ.เชียงใหม่
บริษัท ลัคกี้ ลิฟวิ่ง จำกัดพ.ค. 2555
-
ส.ค. 2555
19.6Dia. 0.60 m. pile tip -16.00 m.
Dia. 0.80 m. pile tip -16.00 m.
Dia. 1.00 m. pile tip -16.00 m.
31
14
28
37สะพานแม่ริม
จ.เชียงใหม่
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)เม.ย. 2555
-
พ.ค. 2555
4.85Dia. 0.80 m. pile tip -21.00 m.30
36Arte Condominium สุขุมวิท 7
กรุงเทพฯ
บริษัท พี เอ อี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ก.พ. 2555
-
มี.ค. 2555
7.2Dia. 0.80 m. pile tip -35.00 m.89
35โรงงานกระจกการ์เดียน หนองแคจ.สระบุรีบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)ม.ค. 2555
-
ก.พ. 2555
6Dia. 0.60 m. pile tip -22.00 m.45
34สวนลุมไนท์ บาซาร์ ถนนรัชดา
กรุงเทพฯ
บริษัท บิ๊กพี เซอร์วิส จำกัดต.ค. 2554
-
ก.พ. 2555
80Dia. 0.80 m. pile tip -46.50 m.428
33อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจตุจักร
กรุงเทพฯ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุวากร ศุภภัณฑ์ส.ค. 2554

ก.พ. 2555
ส.ค. 2554

ก.พ. 2555
Dia. 0.60 m. pile tip -25.00 m.774
32LIV@5 Condominium สุขุมวิท 5
กรุงเทพฯ
บริษัท ลัคกี้ ลิฟวิ่ง จำกัดก.ค. 2554
-
ก.พ. 2555
10.8Dia. 0.60 m. pile tip -17.00 m.
(Pile Wall)
206
31LIV@5 Condominium สุขุมวิท 5
กรุงเทพฯ
บริษัท ลัคกี้ ลิฟวิ่ง จำกัดก.ค. 2554
-
ก.พ. 2555
5.8Dia. 0.60 m. pile tip -43.00 m.
Dia. 0.80 m. pile tip -43.00 m.
(Bored Pile)
58
46
30สะพานข้ามแม่น้ำตาปี
จ.สุราษฎร์ธานี
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)มิ.ย. 2554
-
ส.ค. 2554
10Dia. 0.80 m. pile tip -28.00 m.58
29BMW Showroom Rama III,
พระราม 3
กรุงเทพฯ
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)ก.พ. 2554

เม.ย. 2554
10.00
(เฉพาะค่าแรง)
Dia. 0.80 m. pile tip -36.00 m.141
28Ramada Plaza Hotel สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯบริษัท กิจสมพงษ์ จำกัดก.พ 2554

พ.ค. 2554
17.9Dia. 0.80 m. pile tip -21.00 m.246
27Ramada Plaza Hotel สุขุมวิท 15 ,
กรุงเทพฯ
บริษัท กิจสมพงษ์ จำกัดก.พ 2554

พ.ค. 2554
19.5Dia. 0.80 m. pile tip -40.00 m.
Dia. 1.00 m. pile tip -40.00 m.
(Bored Pile)
174
32
26อาคารจอดรถ 6 ชั้น ของ บริษัท บุญรอด บริเวอรี่ จำกัด ถนนสามเสนใน
กรุงเทพฯ
บริษัท พี ดับบลิว เอช (ไทยแลนด์) จำกัดพ.ย. 2553

ธ.ค. 2553
9Dia. 0.80 m. pile tip -32.00 m.
Dia. 1.00 m. pile tip -32.00 m.
19
55
25The Rain Hill 47 อาคารพักอาศัย สุขุมวิท 47
กรุงเทพฯ
Boutique Mid Tier Ltd.ต.ค. 2553

พ.ย. 2553
11Dia. 0.60 m. pile tip -32.00 m.
Dia. 0.80 m. pile tip -32.00 m.
Dia. 1.00 m. pile tip -32.00 m.
25
29
56
24ส่วนขยายสะพาน บางปะอิน-พหลโยธินกรุงเทพฯศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)ก.ย. 2553

ม.ค. 2554
25Dia. 0.80 m. pile tip -45.00 m.
Dia. 1.00 m. pile tip -45.00 m.
Dia. 1.20 m. pile tip -45.00 m.
99
16
8
23The Collezio Sathon-Pipat
อาคารพักอาศัย ถนนสาทร
กรุงเทพฯ
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้น จำกัด (มหาชน)ก.ค. 2553
-
ส.ค. 2553
6Dia. 0.35 m. pile tip -21.00 m.
Dia. 0.80 m. pile tip -44.00 m.
Dia. 1.00 m. pile tip -44.00 m.
20
26
23
22NS Residence Building อาคารพักอาศัย ซอยเอกสารมัย 10
กรุงเทพฯ
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)เม.ย. 2553 –
ก.ค. 2553
9Dia. 0.60 m. pile tip -29.00 m.206
21Cassia Condominium Tower B ซอยแบริ่ง 1
กรุงเทพฯ
บริษัท แบร์ริ่ง คอนโดมิเนียม จำกัดม.ค. 2553

มี.ค. 2553
5.5Dia. 0.50 m. pile tip -30.00 m.
Dia. 0.60 m. pile tip -30.00 m.
Dia. 0.80 m. pile tip -30.00 m.
43
8
26
20Cassia Condominium Tower A ซอยแบริ่ง 1
กรุงเทพฯ
บริษัท แบร์ริ่ง คอนโดมิเนียม จำกัดพ.ย. 2552
-
ธ.ค. 2552
5.5Dia. 0.50 m. pile tip -30.00 m.
Dia. 0.60 m. pile tip -30.00 m.
Dia. 0.80 m. pile tip -30.00 m.
43
8
26
19The Tempo Residence Building อาคารพักอาศัย ซอยร่วมฤดี 1
กรุงเทพฯ
บริษัท บิลท์แลนด์ จำกัดก.ย. 2552

ต.ค. 2552
3.40
(เฉพาะค่าแรง)
Dia. 0.60 m. pile tip -35.00 m.95
18อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสาธิต –
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) ถนนรามคำแหง
กรุงเทพฯ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทิต ก่อสร้างก.ค. 2552
-
ก.ย. 2552
3.4
(เฉพาะค่าแรง)
Dia. 0.60 m. pile tip -21.50 m.
Dia. 0.80 m. pile tip -32.00 m.
9
79
17อาคารพักอาศัย ศาลาแดง เรสซิเด้นท์ถนนศาลาแดง
กรุงเทพฯ
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2552
0.83
(เฉพาะค่าแรง)
Dia. 0.80 m. pile tip -21.00 m.20
16ทางยกระดับเข้าศูนย์ราชการ
จ.นนทบุรี
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2551
-
ก.ย. 2551
6.50
(เฉพาะค่าแรง)
Dia. 0.80 m. pile tip -21.00 m.20
15Dragon City Land Residence
Building อาคารพักอาศัย ถนนเพชรบุรี 15
กรุงเทพฯ
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2551
-
พ.ย. 2551
13.20
(เฉพาะค่าแรง)
Dia. 0.60 m. pile tip -38.00 m.
Dia. 0.80 m. pile tip -38.00 m.
29
60
14ด่านเก็บเงิน สุขสวัสดิ์
ถนนสุขสวัสดิ์
จ.สมุทรปราการ
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2550 –
ธ.ค. 2550
3.50
(เฉพาะค่าแรง)
Dia. 0.50 m. pile tip -20.50 m.
Dia. 0.60 m. pile tip -20.50 m.
12
70
13สะพานข้ามแยกถนนรามอินทรา ตัดวงแหวนรามอินทรา
กรุงเทพฯ
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2550

ม.ค. 2551
50Dia. 1.50 m. pile tip -46.00 m.46
12สะพานข้ามแม่น้ำปิง
ถนนมหิดล
จ.เชียงใหม่
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2550

ต.ค. 2550
8Dia. 0.80 m. pile tip -15.00 m.78
11The Amaranth Suvarnabhumi Hotel,
ถนนกิ่งแก้ว
กรุงเทพฯ
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2550

ก.ย. 2550
11.50
(เฉพาะค่าแรง)
Dia. 0.60 m. pile tip -37.00 m.
Dia. 0.80 m. pile tip -37.00 m.
80
296
10อุโมงค์ระบายน้ำ คลองแสนแสบBangkok
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2550
11.00
(เฉพาะค่าแรง)
Dia. 0.80 m. pile tip -31.00 m.21
9The Niche Condominium Ladprao,
ลาดพร้าว
กรุงเทพฯ
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2550

ก.ค. 2550
2.5(เฉพาะค่าแรง)Dia. 0.60 m. pile tip -32.00 m.
Dia. 0.80 m. pile tip -32.00 m.
72
37
8อุโมงค์ระบายน้ำ บึงมักกะสัน
กรุงเทพฯ
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2550
0.60
(เฉพาะค่าแรง)
Dia. 1.00 m. pile tip -26.00 m.18
7Ibis Sathorn Hotel
สาทร
กรุงเทพฯ
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2550

มิ.ย. 2550
4.40
(เฉพาะค่าแรง)
Dia. 0.80 m. pile tip -35.00 m.
124
6สถานีไฟฟ้า 230 KVA
เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2550
0.50
(เฉพาะค่าแรง)
Dia. 0.60 m. pile tip -34.00 m.
6
5อาคารที่จอดรถและสำนักงานกรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2550

เม.ย. 2551
28.00Dia. 0.60 m. pile tip -38.00 m.
Dia. 0.80 m. pile tip -38.00 m.
Dia. 1.00 m. pile tip -38.00 m.
12
126
118
4Soho Concominium
ลาดพร้าว
กรุงเทพฯ
บริษัท สแควร์เทค จำกัด
ม.ค. 2550

ก.พ. 2550
3.60
(เฉพาะค่าแรง)

Dia. 0.60 m. pile tip -35.00 m.
Dia. 0.80 m. pile tip -35.00 m.
19
20
3Silom Loft Condominium
สีลม
กรุงเทพฯ
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2550

ก.พ. 2550
3.00
(เฉพาะค่าแรง)
Dia. 1.20 m. pile tip -54.00 m.
Dia. 1.20 m. pile tip -54.00 m.
23
3
2อาคารเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ
บริษัท เชีย คอนสตรัคชั่น แอน์ แมเนจเมนท์ จำกัด
ธ.ค. 2549

ม.ค. 2550
3.50
(เฉพาะค่าแรง)
Dia. 0.80 m. pile tip -52.00 m.
68
1สะพานข้ามแยกลาดปลาเค้า
ถนนลาดปลาเค้า
กรุงเทพฯ
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2549

ม.ค. 2550
4.70
(เฉพาะค่าแรง)
Dia. 0.80 m. pile tip -42.00 m.
Dia. 0.80 m. pile tip -44.50 m.
110
3