สมัครงาน

เรารับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ และ อยากจะร่วมงานกับเรา

กรุณาดาวน์โหลดใบสมัครในลิงค์ด้านล่าง

ใบสมัครงานบริษัท วีอาร์ไพล์ จำกัด

เมื่อกรอกใบสมัครเสร็จแล้ว กรุณาสแกนและอัพโหลดพร้อมกับ

  • เรซูเม่ (ถ้ามี)
  • สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (ถ้ามี)
  • หนังสือรับรองการฝึกงาน/ผ่านงาน (ถ้ามี)
  • ประกาศนียบัติรับรองว่าผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ (ถ้ามี)

ส่งมาที่ career@vrpile.co.th