ประวัติองค์กร

บริษัท วีอาร์ไพล์ จำกัด เป็นหนึ่งบริษัทในวงการการก่อสร้างฐานรากเสาเข็มในประเทศไทยตั้งแต่ ปี พ.ศ.2546 ด้วยเครื่องจักรทันสมัยที่มีหลากหลายประเภท ซึ่งได้ถือกำเนิดมาด้วยความมุ่งมั่น ที่จะผลิตผลงานทางด้านเสาเข็มเจาะให้มีคุณภาพออกสู่ตลาด โดยมีการควบคุมดูแลงานทั้งหมดด้วยวิศวกรซึ่งมีประสบการณ์การทำงานทางด้านวิศวกรรมโยธา มามากกว่า 20 ปี เช่น งานสะพานท่าเทียบเรือ งานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ (WET PROCESS) และชั้นใต้ดิน งานฐานราก งานอาคารสูง และงานสะพาน เป็นต้น

บริษัท วีอาร์ไพล์ จำกัด สามารถก่อสร้างเสาเข็มเจาะ ตั้งแต่ขนาด 600-1500 มม. ที่ความลึก 20–60 ม. ภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรม และยึดหลักบรรทัดฐานของความซื่อสัตย์เพื่อรากฐานที่มั่นคงและแข็งแรงของโครงสร้างเป็นสำคัญ

ด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของ บริษัท วีอาร์ไพล์ จำกัด ทั้งในด้านเทคโนโลยี เครื่องจักร และบุคลากร ที่มีทีมบริหารประสบการณ์ตรงในสายงานเสาเข็มเจาะ บริษัทฯ ยังได้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับกำลังรับน้ำหนักเสาเข็มมาโดยตลอด จึงได้นำเทคโนโลยีการใช้สารละลายโพลีเมอร์ เข้ามาแทนที่สารละลายเบนโทไนท์ ทำให้เสาเข็มมีกำลังรับแรงเสียดทานสูงขึ้นกว่าเสาเข็มสมัยแรก ๆ ในกรณีที่ต้องการเพิ่มกำลังรับแรงแบกทานของเสาเข็ม

อนึ่ง บริษัท วีอาร์ไพล์ จำกัด มีปณิธานแน่วแน่ที่จะให้บริการเสาเข็มเจาะที่มีคุณภาพดี จึงคัดสรรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จจากผู้ผลิตรายใหญ่ และเหล็กเส้นที่มีมาตรฐานรับรองอุตสาหกรรม (ม.อ.ก.) พร้อมทั้งช่างที่มีฝีมือชำนาญในงานเจาะเสาเข็มโดยตรง จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า เสาเข็มอาคารที่บริษัทฯ ก่อสร้างทุกต้นมีคุณภาพ และมีความคงทนแข็งแรง อยู่คู่กับอาคารตลอดไป

วิสัยทัศน์

“ เราเป็นมากกว่างานเสาเข็มเจาะ และงานก่อสร้าง เราคือฐานรากแห่งความสำเร็จของลูกค้า ”

พันธกิจ

“ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพงานที่ดี และ ราคาที่เป็นมิตร ดูแลบุคลากรในองค์กรเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวของเรา สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า และ ผู้ขายสินค้า เสมือนหนึ่งคือเพื่อนของเรา ”

แผนผังองค์กร

คณะกรรมการบริหาร

Holding hands to celebrate this achievement

นายกฤตพงศ์ ปานผา

ประธานกรรมการบริหาร

landscape6

นายธนาเดช เตียตระกูล

กรรมการผู้จัดการ

Team reading the award message

ดร.ชาญชัย ทรัพย์มณีวงศ์

ที่ปรึกษาโครงการ

Holding hands to celebrate this achievement

นายยศวัฒน์ ตั้งพีรศิษฐ์

ผู้อำนวยการโครงการ

landscape6

นายมนตรี แก้วจรัส

ผู้จัดการโครงการ

Team reading the award message

นายไพรลุด ทนามศรี

ผู้จัดการโครงการ

Holding hands to celebrate this achievement

นายประสิทธิ์ น้อยญาติ

ผู้จัดการโครงการ

landscape6

นายวทันย์ เหมือนกรุด

ผู้จัดการโครงการ